Blog

Δυσλεξία, μεγάλη σημασία έχει η έγκαιρη έναρξη της υποστήριξης

Γράφει η

Τι είναι η δυσλεξία;

Η ικανότητα του ανθρώπου για γραφή και ανάγνωση είναι το θεμέλιο στο οποίο βασίστηκε ο ανθρώπινος πολιτισμός. Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αντεπεξέλθει κανείς στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, αν δεν είναι σε θέση να διαβάσει.

Με τον όρο δυσλεξία εννοούμε τη μαθησιακή δυσκολία, κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να μάθει μέσω της γραπτής ή προφορικής γλώσσας, χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος, όπως μια οργανική πάθηση. Παρατηρείται σε όλους τους πολιτισμούς, που έχουν γραπτή γλώσσα, και δεν έχει σχέση με νοητική καθυστέρηση.

Τυπικά εμφανίζεται στην πρώιμη σχολική ηλικία και αφορά το 5-20% των παιδιών ανάλογα με τη στατιστική. Παρατηρείται συχνότερα στα αγόρια παρά στα κορίτσια, αν και πολλοί αποδίδουν το φαινόμενο αυτό στην ιδιοσυγκρασία των αγοριών αυτής της ηλικίας, που τα κάνει πιο αφηρημένα και απρόσεκτα.

Τι προκαλεί τη δυσλεξία

Μια μαθησιακή αδυναμία μπορεί να έχει πολλές αιτίες, όπως προβλήματα όρασης ή ακοής, περιορισμένη ευφυία, ή απλά ανατροφή του παιδιού σε περιβάλλον με λίγες κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες.

Τα δυσλεκτικά παιδιά όμως έχουν φυσιολογική ή και ανώτερη ευφυία, καλή γενική υγεία και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που προκαλεί δυσλεξία.

Πολλές θεωρίες έχουν διατυπωθεί, σε μια προσπάθεια να εξηγηθούν τα συμπτώματα της δυσλεξίας. Ίσως να οφείλεται σε δυσλειτουργία συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου, ο οποίος κατά τα άλλα είναι φυσιολογικός. Τίποτε όμως δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

Πάντως παιδιά με δυσλεξία έχουν συχνά στενούς συγγενείς που είναι δυσλεκτικοί, κάτι που δηλώνει κάποια κληρονομική συσχέτιση.

Διάγνωση της δυσλεξίας

Η διάγνωση της δυσλεξίας δεν είναι εύκολη διαδικασία.

Λόγω του ορισμού της νόσου επιβάλλεται να αποκλειστούν οι οργανικές παθήσεις καθώς και να διαπιστωθεί αν η σχολική εκπαίδευση είναι επαρκής και το οικογενειακό περιβάλλον ευνοϊκό για το παιδί.

Είναι προφανές ότι το παιδί για το οποίο πιθανολογείται η δυσλεξία πρέπει να εξεταστεί από ομάδα ειδικών, που θα περιλαμβάνει ειδικευμένο παιδίατρο και εκπαιδευτικό ψυχολόγο καθώς και άλλους ειδικούς, όπως οφθαλμίατρο, νευρολόγο κλπ.

Όραση και ανάγνωση

Κατά το διάβασμα τα μάτια μας εκτελούν μικρές, ακούσιες, απότομες κινήσεις, που ονομάζονται σακκαδικές. Αυτές οι κινήσεις γίνονται κυρίως από τα αριστερά προς τα δεξιά και το βλέμμα παραμένει εστιασμένο στο ίδιο σημείο για 10 με 50 εκατοστά του δευτερολέπτου, διάστημα αρκετό για να αντιληφθεί ο εγκέφαλος μια λέξη ή μια ομάδα λέξεων.

Έχει παρατηρηθεί ότι οι σακκαδικές κινήσεις στα δυσλεκτικά άτομα έχουν μικρότερο εύρος και μεγαλύτερο χρόνο εστίασης στο ίδιο σημείο, κάτι που δείχνει την αδυναμία τους να αναγνωρίσουν μεγάλα τμήματα λέξεων. Αντίστοιχος ρυθμός σακκαδικών κινήσεων παρατηρείται και σε φυσιολογικά άτομα, όταν διαβάζουν ένα πολύπλοκο και δυσνόητο τεχνικό κείμενο.

Η δυσκολία στην ανάγνωση οδηγεί τα παιδιά με δυσλεξία σε συλλαβιστό διάβασμα, που γίνεται με μονότονη φωνή και χωρίς να τονίζουν τις συλλαβές, ενώ οι λέξεις που διαβάζουν χαρακτηρίζονται από συντμήσεις, αναστροφές και παραλείψεις. Έτσι το δυσλεκτικό παιδί μπορεί να διαβάσει "πότρα" αντί για "πόρτα" ή ακόμη και να αντικαταστήσει ολόκληρες λέξεις, όπως "άσπρος" αντί "φωτεινός" κλπ.

Τα δυσλεκτικά παιδιά δεν κατανοούν το κείμενο που διαβάζουν και δεν διαβάζουν ποτέ από μόνα τους, παρά μόνο αν τους ζητηθεί.

Αντιμετώπιση της δυσλεξίας

Αν και κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης, κανένας από αυτούς δεν φαίνεται να είναι επαρκής. Τελικά φαίνεται ότι περισσότερο μαθαίνει κανείς να ζει με τη δυσλεξία, παρά την ξεπερνά.

Ένα δυσλεκτικό παιδί μπορεί να καλλιεργήσει εναλλακτικούς τρόπους μάθησης και ο ρόλος των γονέων και των δασκάλων είναι κυρίως υποστηρικτικός.

Η σύγχρονη αντιμετώπιση της δυσλεξίας περιλαμβάνει ειδικά βιβλία, εκπαίδευση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διδασκαλία με οπτικοακουστικά μέσα.

Μεγάλη σημασία φαίνεται να έχει και η έγκαιρη έναρξη της υποστήριξης: Μελέτες έχουν δείξει ότι σε ποσοστό 85% τα δυσλεκτικά παιδιά, που ξεκινούν την ειδική εκπαίδευση στη 2α δημοτικού ή και νωρίτερα, φθάνουν το μαθησιακό επίπεδο των συμμαθητών τους σε 2 χρόνια.

Πηγή: http://goo.gl/Q4fuv2

Δείτε επίσης

Το καλάθι είναι άδειο